Η θεραπεία εκλογής για τα ανευρύσματα της ιγνυακής είναι απολίνωση του ανευρύσματος και παράκαμψη με ανεστραμμένη σαφηνή φλέβα.Στην συγκεκριμένη περίπτωση το ανεύρυσμα περιελάμβανε τον τριχασμό της ιγνυακής .Για να διατηρηθεί η Οπίσθια Κνημιαία αρτηρία εκτελέσθηκε αναστόμωση μεταξύ του αρχικού μοσχεύματος και του περιφερικού τμήματος της  οπίσθιας κνημιαίας. Ετσι ο ασθενής απέκτησε βατότητα και στις 3 κνημιαίες αρτηρίες.