Κατά την διάρκεια άλλης επέμβασης απολινώθηκαν η κοιλιακή αορτή και η κάτω κοίλη φλέβα.Εγινε αποκατάσταση με PTFE