Ανεύρυσμα σπληνικής αρτηρίας

Λόγω της ελικοειδούς πορείας της σπληνικής αρτηρίας, ενδοαυλική διόρθωση των ανευρυσμάτων της δεν είναι συνήθως εφικτή. Η χειρουργική εξαίρεση παραμένει η εγχείρηση εκλογής για την αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων αυτών. Όταν η θέση του ανευρύσματος είναι στις πύλες του...