Περιστατικά

Ανεύρυσμα Ιγνυακής Εμφύτευση Οπίσθιας Κνημιαίας αρτηρίας

Η θεραπεία εκλογής για τα ανευρύσματα της ιγνυακής είναι απολίνωση του ανευρύσματος και παράκαμψη με ανεστραμμένη σαφηνή φλέβα.Στην συγκεκριμένη περίπτωση το ανεύρυσμα περιελάμβανε τον τριχασμό της ιγνυακής .Για να διατηρηθεί η Οπίσθια Κνημιαία αρτηρία εκτελέσθηκε...

Ανεύρυσμα σπληνικής αρτηρίας

Λόγω της ελικοειδούς πορείας της σπληνικής αρτηρίας, ενδοαυλική διόρθωση των ανευρυσμάτων της δεν είναι συνήθως εφικτή. Η χειρουργική εξαίρεση παραμένει η εγχείρηση εκλογής για την αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων αυτών. Όταν η θέση του ανευρύσματος είναι στις πύλες του...

Ανεύρυσμα άπω έσω καρωτίδας -ενδοαυλική διόρθωση

Τα ανευρύσματα της άπω έσω καρωτίδας δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με ανοικτή εγχείρηση.Η ενδοαυλική αποκατάστση είναι η μέθοδος εκλογής.Ανδρας 61 ετών  με ασυμπτωματικό ανεύρυσμα στην βάση του...

Μηροιγνυακή παράκαμψη με ανεστραμμένη σαφηνή φλέβα άνωθεν του γόνατος

Στην πλειονότητα των περιπτωσεων οι μηροιγνυακες ,άνωθεν του γόνατος παρακάμψεις , γίνονται με πλαστικό μόσχευμα.Εξαίρεση αποτελουν περιπτωσεις με λοίμωξη ή ασυμβατότητα μεγέθους (διαμέτρου) μοσχεύματος/αρτηρίας, όπως στην περίπτωση που παρουσιάζουμε.Γυναίκα με άλγος...