Απόλυτη ένδειξη ανοικτής διόρθωσης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής

Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής με έκφυση νεφρικής απο τον αορτικό διχασμό. Αδύνατη η ενδοαυλική διόρθωση. open-aneurysm-repair-1 έκφυση ΔΕ νεφρικής open-aneurysm-repair-2 σκιαγράφηση ΔΕ νεφρου open-aneurysm-repair-3 το ανεύρυσμα open-aneurysm-repair-4 ο διχασμός της...