Ανεύρυσμα άπω έσω καρωτίδας -ενδοαυλική διόρθωση

Τα ανευρύσματα της άπω έσω καρωτίδας δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με ανοικτή εγχείρηση.Η ενδοαυλική αποκατάστση είναι η μέθοδος εκλογής.Ανδρας 61 ετών  με ασυμπτωματικό ανεύρυσμα στην βάση του κρανίου. cer1το ανεύρυσμα της άπω έσω καρωτίδας cer4το ανεύρυσμα της απω...

Μηροιγνυακή παράκαμψη με ανεστραμμένη σαφηνή φλέβα άνωθεν του γόνατος

Στην πλειονότητα των περιπτωσεων οι μηροιγνυακες ,άνωθεν του γόνατος παρακάμψεις , γίνονται με πλαστικό μόσχευμα.Εξαίρεση αποτελουν περιπτωσεις με λοίμωξη ή ασυμβατότητα μεγέθους (διαμέτρου) μοσχεύματος/αρτηρίας, όπως στην περίπτωση που παρουσιάζουμε.Γυναίκα με άλγος...