Στη μέχρι τώρα ενασχόλησή μου με την αγγειοχειρουργική καταγράφονται συνηθισμένες και σπάνιες περιπτώσεις. Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται οι αντιμετώπιση της εγκεφαλικής ισχαιμίας-ενδαρτηρεκτομή της καρωτίδος, η αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής με ανοιχτή ή ενδαγγειακή μέθοδο (stent) και οι περιπτώσεις ισχαιμίας των κάτω άκρων (διαλείπουσα χωλότητα: παρακάμψεις-stent). Στις πιο σπάνιες περιπτώσεις περιλαμβάνονται ανευρύσματα και αποφρακτική νόσος των σπλαχνικών αγγείων (νεφρικές, μεσεντέριος, κοιλιακή και σπληνική αρτηρία), οι μηροπεριφερικές παρακάμψεις, τα ανευρύσματα της ιγνυακής και το σύνδρομο εξόδου θώρακος. Σε ξεχωριστή κατηγορία κατατάσσεται η αντιμετώπιση των παρα-υπερνεφρικών και θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων. Παρακάτω μπορείτε να δείτε εικόνες, βίντεο, παρουσιάσεις αντιμετώπισης διαφόρων περιπτώσεων.

Περιφερική ισχαιμία (κάτω άκρων)

Η ισχαιμία των κάτω άκρων προκαλεί «διαλείπουσα χωλότητα», δηλαδή περιορισμό στην απόσταση βάδισης, η οποία αναγκάζει τον ασθενή να σταματήσει για ένα χρονικό διάστημα ώστε να αναλάβει τις δυνάμεις του και να μπορέσει να συνεχίσει, για να ξανασταματήσει σε λίγο και πάλι, κοκ.

Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής

Η αύξηση της διαμέτρου της κοιλιακής αορτής πάνω από φυσιολογικά επίπεδα ( 2-2,5 εκ., ανάλογα με την διάπλαση του ατόμου) ορίζεται σαν  Ανευρυσματική Διάταση και όταν φθάσει στα 5 εκ και άνω τότε  ορίζεται σαν Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής και πρέπει να αντιμετωπισθεί οπωσδήποτε.

Διαβητικό πόδι

Στους διαβητικούς ασθενείς ο συνδυασμός μικρο-μακροαγγειοπάθειας είναι καταστροφικός αφού μπορεί να προξενήσει εγκεφαλικό επεισόδιο, τύφλωση, νεφρική ανεπάρκεια, περιφερική νευροπάθεια και περιφερική ισχαιμία που πολλές φορές φθάνει μέχρι την απώλεια ιστού=γάγγραινα.

Διαστολή περιφερικών αγγείων

Εγχειρήσεις σπλαχνικών αγγείων

Οι εγχειρήσεις των σπλαγχνικών αγγείων είναι από τις σπανιώτερες στην Αγγειοχειρουργική. Οι παθήσεις των σπλαγχνικών αγγείων είναι είτε αποφρακτικές/στενωτικές ή ανευρυσματικές. Οι σπλαγχνικές αρτηρίες είναι :

Εγκεφαλική ισχαιμία – Στένωση καρωτίδων

Το εγκεφαλικό επεισόδιο οφείλεται σε πολλούς παράγοντες (καρδιακές αρρυθμίες, υπέρταση, αιμορραγία κλπ). Σε ποσοστό 20-25% η στένωση των καρωτίδων ενοχοποιείται για την εμφάνιση παροδικού ή μόνιμου εγκεφαλικού επεισοδίου.

Θωρακοκοιλιακά ανευρύσματα

Κιρσοί

Σπανιότερες επεμβάσεις