Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής με έκφυση νεφρικής απο τον αορτικό διχασμό. Αδύνατη η ενδοαυλική διόρθωση.